Paimion Koivulinna

Paimion maalais­maisemaan suunnitteilla korkea­luokkainen asuinalue

Paimion Koivulinna Ilmakuva 1280x751
Paimion Koivulinna Puut 400px A

Koivulinna on omaleimainen, korkealuokkainen ja ennen kaikkea viihtyisä alue Paimiossa. Nimensä mukaisesti tämä koivu-, ja lehtikuusimetsäinen paikka tulee tarjoamaan viihtyisän ympäristön kaikille rauhaa rakastaville. Lähistön pellot, Paimionjokimaisema sekä vehreät puistoalueet ovat ainutlaatuinen osa varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa.

Asuinalue tulee sijaitsemaan lähellä Paimion keskustaa, mikä tarjoaa kaupungin palvelut vaativallekin kuluttajalle. Kulkuyhteydet moottoritielle, terveyspalvelut, koulut, leikkikentät ja urheiluharrastepaikat sijaitsevat aivan kivenheiton päässä.

Asema­kaavoituksen vaiheet

Asemakaavoituksen Vaiheet 16pt
Paimion Koivulinna Kartta 1031x753

Vireille tulo

Suunnittelualueelle asetetut tavoitteet

Ympäristölautakunta 21.5.2019 34 §

Koivulinnan asemakaava-alueesta suunnitellaan korkealuokkainen, viihtyisä ja omaleimainen olemassa olevaa asuinympäristöä täydentävä asuinalue. Luonnonläheisyyttä hyödynnetään alueen lähiympäristön suunnittelussa. Kestävän kehityksen kysymyksiä liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa vahvalla ja kestävällä tavalla. Tavoitteellinen kerrosala asumiselle on noin 53 750 k-m2 ja asukasmäärä 600 asukasta. Tavoitteena on pientalovaltaisen tehokkaan kaupunkiympäristön luominen sopeuttaen alue jo olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Alueen mitoituksen lähtökohtana noudatetaan valtuuston 13.12.2012 § 90 hyväksymän Vistan osayleiskaavan mitoitusta.

Toiminnalliset tavoitteet: Suunnittelualueen kaupalliset palvelut sijoittuvat Paimion keskustaan.

Alueen asukaspysäköinti ratkaistaan kokonaisuudessa piha-alueilla ja parkkipaikoilla. Alueella huomioidaan myös yleisen kadunvarsipysäköinnin käyttö.

Alueen jalankulun ja polkupyöräilyn reittejä ja yhteyksiä kehitetään kokonaisvaltaisesti. Alueen läpi kulkeva tavoiteverkon mukainen jalankulun reitti otetaan suunnittelussa huomioon.

Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen luonnonsuojeluarvot sekä hyödynnetään kattavasti alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvoja osana luonnonläheistä suunnittelua ja alueen identiteettiä. Rakennetun ja luonnonmukaisen alueen rajapinta muodostetaan vaihettuen.

Alueen rakenteessa ja rakennusten sijoittelussa huomioidaan näkymien säilyminen.

Alueelle laaditaan erillinen korttelisuunnitelma.

https://julkaisu2.paimio.fi/d5web/kokous/20192249-6.HTM

Luonnos

2021309 5 11913 Page 1 1024x1050

Ehdotus

Hyväksyminen

Asemakaavan hyväksymisen jälkeen alueelle laaditaan vielä kunnallistekniikan suunnitelma ja sen toteuttamisaikataulu määräytyy talousarviossa myöhemmin.